LETSELSCHADE ADVOCATEN

Letselschade advocaten en advocatenkantoren letselschaderecht vinden op plaats

Letselschadeadvocaten.nu

Letselschade advocaten en letselschade

Op Letselschadeadvocaten.NU vindt u een overzicht van verschillende advocaten en advocatenkantoren die zich bezig houden met letselschade.

 

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeluk betrokken is.

 

Welke soorten letselschade zijn er?

De volgende soorten letselschade kunnen daarbij aan de orde komen:

  • Verlies van de capaciteit om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Ofwel het 'verlies aan verdienvermogen' of 'verlies aan arbeidscapaciteit'
  • Kosten van huishoudelijke hulp
  • Ziektekosten zoals de kosten van opname in het ziekenhuis
  • Smartengeld of immateriële schade
  • Andere schade zoals aangepast vervoer, de kosten van aanpassing aan een woning, en reiskosten in verband met het bezoek aan behandelend artsen
  • Wettelijke rente

Voor een overzicht van de meest recente tarieven van de wettelijke rente, bezoek www.Wettelijkerente.NL

 

Verhaal van schade

In Nederland heeft uitsluitend de benadeelde recht op vergoeding van zijn of haar letselschade indien een ander daarvoor aansprakelijk is. Een uitzondering op die regel zijn de kosten die een ander voor de benadeelde betaalt, evenwel op voorwaarde dat de benadeelde die kosten zelf ook had kunnen vorderen. Dat wordt ook wel verplaatste schade genoemd. Ook de werkgever van een gewonde kan de kosten van doorbetaald loon verhalen.

 

Letselschadeadvocaten

Binnen de advocatuur is er een groeiend aanbod van letselschadeadvocaten. Ook hun kosten worden in beginsel betaald door de verzekeraar van degene, die aansprakelijk is voor de letselschade. Een groot deel van hen is aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

Op www.Letselschadebureaus.NL vindt u ook nuttige onderwerpen zoals:
medisch specialisten
recherchebureaus
het aanvragen van een rechtsbijstandsverzekering
literatuur over letselschade bestellen

 

Wij streven ernaar u een handige gids te bieden over het onderwerp letselschade. Mocht u onverhoopt bepaalde informatie missen op deze website, dan staan wij uiteraard open voor uw suggesties.

Letsel advocaat

Op deze website vindt u letselschaderecht advocaten en advocatenkantoren gespecialiseerd in letselschade in Nederland.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands